Het Web van Verantwoordelijkheid (Deel 2)

Submitted by hadrian on do, 12/24/2015 - 17:00

Introductie

In de eerste post van deze serie heb ik gepraat over de verantwoordelijkheid van de mensen die Grote Leider Geert #fuckjoumening Wilders volgen en nu gewelddadige acties beginnen te ondernemen tegen gezagshebbers enerzijds en immigranten en vluchtelingen anderzijds. Het geweld tegen deze gezagshebbers is natuurlijk bedoeld om deze mensen beslissingen te laten nemen die de situatie van immigranten en vluchtelingen slechter maakt. Daarmee is het geweld tegen de eerste groep, op indirecte manier, voornamelijk geweld tegen de tweede. Ik gaf aan dat er eigenlijk geen interesse is in de rede. Hieronder probeer ik een antwoord te geven op de vraag waarom sommige mensen geen interesse hebben in de rede?

De Verantwoordelijkheid van de Scholen

Vraag een gemiddelde witte Neederlander een Islamitische rechtsschool te benoemen en, met een beetje geluk, zullen ze, foutief, Wahhabisme benoemen. Vraag de gemiddelde witte Neederlander de belangrijkste bronnen van Islamitische theologie te benoemen en ze zullen alleen de Koran als antwoord geven. Het concept Hadith is ze onbekend. Vraag de gemiddelde witte Neederlander de pilaren van de Islam te benoemen en ze zullen niet weten waar je het over hebt. Dit is jammer, zeker aangezien een van deze pilaren de Zakaat is: het delen van een deel van je rijkdom met de minder bedeelden. Natuurlijk valt hier kritiek op te hebben, net zoals dit geld voor alle liefdadigheid, maar het feit is wel dat een van de vijf belangrijkste onderdelen van de Islam deze liefdadigheid is. Geen enkele van deze pilaren is trouwens terrorisme.

Web van Verantwoordelijkheid (Deel 1)

Submitted by hadrian on wo, 12/23/2015 - 18:35

 

Introductie

Het begint steeds duidelijker te worden dat de extreem-rechtsen trollen hun toetsenbord beginnen achter te laten en uit hun hol beginnen te kruipen. Ze kijken naar hun omgeving door de rechtse blauwe bril met oogkleppen die slechts een spleet zicht over laten, trekken nog net hun bruine overhemden niet aan, en pakken welk wapen ook maar ter hande is om beide de gevestigde orde en vluchtelingen en immigranten aan te vallen. Het eerste doen ze met als doel een nieuwe orde te vestigen; dat kan goed maar eens de orde van Geert '#kominverzet' Wilders worden; de orde van de politiemacht dus. Ook vallen ze de gevestigde orde aan om ze te dwingen beslissingen te maken die negatief uit zullen pakken voor de vluchtelingen en immigranten. Het aanvallen van de gevestigde orde is dus, op elke manier, een indirecte aanval op vluchtelingen en immigranten. De meest recente aanvallen worden gevormd door, onder andere, de rellen in Geldermalsen en de vuurwerkaanval op een immigranten-familie in Pannerden. De eerste heeft geleid tot een panikerende lokale gevestigde orde waarbij de politie hun geweld met kogels bekrachtigd en een gemeenteraad die snel de raadszaal verlaat. Het tweede is een van de laagste vormen van intimidatie door mensen die zichzelf bang laten maken door alles en zichzelf laten informeren over niets.

De omgekeerde woekerpolis

Submitted by hadrian on wo, 12/09/2015 - 20:52

 

Introductie

Nog een paar dagen en dan zal de klimaattop in Parijs weer voorbij zijn. De verwachtingen van klimaatactivisten zijn niet erg positief en dat heeft zo zijn redenen. Eerdere conferenties hebben nog niet een sluitende oplossing weten teweeg te brengen. Ook wordt er enorm gesjoemeld met afspraken die er, onder veel druk van activisten en wetenschappers, met tegenzin door de politici gemaakt worden. Zo worden 'carbon budgets' wereldwijd verhandeld. Dat verhandelen neemt meteen de verantwoordelijkheid weg bij de grote uitstoters. In plaats van daadwerkelijk structurele veranderingen aan te brengen kopen ze gewoon een vaag recht om uit te stoten bij landen waar die veranderingen weinig tot niet nodig zijn omdat ze de infrastructuur van het uitstoten niet hebben kunnen bouwen.

Naast dat de hoop voor deze klimaattop niet heel erg hoog is heeft de Franse regering ook nog besloten om gebruik te maken van de recente terreuraanvallen om protest te verbieden. Zoals bij eerdere internationale toppen waren vele mensen vanuit de hele wereld van plan om naar Parijs te komen om te laten zien dat we echte veranderingen nodig hebben; dat we daar niet meer op kunnen of willen wachten; en dat we ook actie willen nemen om te laten zien dat we dit echt een noodzaak vinden. Hollande had daar schijnbaar geen zin in en heeft dat dan ook verboden. Natuurlijk heeft het 'tourism board' van Parijs binnen een week na de aanslagen wel toeristen gemaand weer te komen en geld uit te geven. Dát levert immers geld op. Die protestanten zijn alleen maar vervelend en komen ook nog eens met inhoudelijke berichten aan zetten.

Een Aanklacht

Submitted by hadrian on vr, 12/04/2015 - 15:21

Introductie

Dit gaat gek klinken, maar ik zal hieronder een serie aanklachten tegen een paar groepen doen. Het is niet een aanklacht die ik wil, of kan, in dienen bij het gerechtshof. Ik heb geen illusies over het gerechtshof in Neederland, of daarbuiten. Alexander Berkman herhaalde ooit nog het populaire sentiment dat "de armen geen gerechtigheid tegen de rijken kunnen krijgen." We kunnen natuurlijk wel proberen om in het gerechtshof ons gelijk te halen en, met dank aan een aantal goede en gemotiveerde advocaten, weten we soms nog wel eens gebruik te maken van een paar mazen in de wet. Desalniettemin wordt de wet niet gemaakt voor ons maar tegen ons. De aanklachten hieronder zijn dan ook niet bedoeld voor 'geleerden' die een beetje in hun stoffige wetboekjes gaan bladeren maar voor jullie zelf, de lezers. Deze aanklachten zijn bedoeld om jullie over te halen dat we ons denken over oorlog weer kritisch moeten gaan bekijken en dat we conclusies in actie moeten omzetten. Ik zal vast van te voren aangeven wat mijn conclusie is die, hoop ik, overgedragen kan worden: oorlog is fout! In de aanklachten zal ik dit verduidelijken.

Aanklacht tegen Rechts en Extreem-Rechts

Ik verwacht niet dat veel rechtse mensen, laat staan extreem-rechtse mensen, dit gaan lezen. Toch wil ik deze aanklacht maken al is het maar om nog eens te onderstrepen wat rechtse en extreem-rechtse politiek teweeg brengt. Wat de kern van jullie politiek betekent is eigenlijk vrij kort te beschrijven: de macht vasthouden en uitbreiden. Daar gaat het over de macht van de rijken en de politici. Om die macht te ondersteunen gebruiken jullie twee handhavers: een politiemacht om lokaal protest en onvrede onder de duim te houden en een legermacht om ook internationaal invloed uit te oefenen. Laten we eens kijken wat jullie willen doen met die legermacht.

Vindt het Algemeen Dagblad jou een sektelid of een criminele sekte-leider?

Submitted by hadrian on do, 12/03/2015 - 16:37

Introductie

Afgelopen woensdag werd ik op een artikel in het Algemeen Dagblad gewezen omtrent complotdenkers. Na het artikel snel te skimmen kwam ik er snel achter dat een gerichte kritiek erg welkom is. Het artikel is geschreven naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en de daaropvolgende combinatie van kritische vragen en minder kritische complottheoriën en probeert een analyse te geven over hoe complotdenkers werken. Het artikel lijkt voornamelijk te zijn geschreven naar mensen die zelf voornamelijk de Nederlandse staatsideologie aanhangen. Dat wil zeggen, mensen die op zijn minst geloven dat het huidige parlementaire democratische systeem goed werkt, geloven dat het huidige kapitalistische systeem op zijn minst hoort te bestaan en op zijn ergst ook nog eens goed zou zijn, en geloven dat we mensenrechten dienen te hebben maar dat deze aan banden mogen worden gelegd voor onze vermeende veiligheid. Complotdenkers zijn mensen die dit niet meer aanhangen.

De Titel

Ten eerste valt er blaam op de titel. Het wordt als een citaat gegeven: 'complotdenkers zijn vaak echte sekteleiders.' Als we verder in het artikel kijken is dit een citaat van Jan Willem Nienhuys, de secretaris van de stichting Skepsis. Deze stichting zegt een kritische blik te werpen op "buitengewone beweringen, pseudo-wetenschappelijke theoriën, dubieuze therapiën, en paranormale overtuigingen." Die kritische blik is op zich nodig, zeker in de internetmaatschappij waar een 'hoax' in razendsnel tempo door de wereld verspreid kan worden. Een radicale scepsis, zoals Peter Storm het noemt, is van grote noodzaak om de leugens en waarheden van elkaar te scheiden. De titel van dit artikel geeft al een goede indicatie over de noodzaak voor zulks een radicale scepsis. Er wordt hier bijna een algehele generalisatie gemaakt over complotdenkers die 'vaak echte sekteleiders' zouden zijn. 'Vaak' impliceert dat het een meerderheid zou zijn waarbij ik toch heel snel vraagtekens ga zetten bij de geloofwaardigheid van deze claim. Om een leider te zijn heb je, in mijn optiek, toch ook echt ondergeschikten nodig. Als er een groen persoontje zou landen in mijn achtertuin en mij vraagt hir naar mijn leiders te brengen dan kan ik gerust claimen dat ey die al gevonden heeft. Toch ik heb, hoop ik, echt geen ondergeschikten. Ik vertegenwoordig niemand en niemand heeft mij een volmacht gegeven om wat voor beslissing dan ook te maken over hir leven. Mijn radicale scepsis vraagt zich dan ook meteen af hoe het mogelijk is om een groep te hebben waarbij het merendeel de leider is binnen die groep. Er wordt immers geimpliceerd dat complotdenkers onderdeel zijn van (een) sekte(s).

Een Sterk Staaltje Neutrale Journalistiek

Submitted by hadrian on di, 12/01/2015 - 16:47

Dit artikel is een aantal dagen geleden geschreven maar ik had nog geen tijd gehad het te plaatsen.

 

Introductie

Ik zal vast beginnen met een verduidelijking. Iedereen die mij wel eens gelezen heeft weet dat deze er aan gaat komen: die titel was sarcastisch. Dit is niet de eerste keer dat ik aantijgingen aan de voet van de reguliere media neerleg. Ik praat regelmatig over de manier waarop de reguliere media ons een onevenwichtig plaatje van de wereld voor leggen. Dat is ook iedereen zich al wel van bewust maar we kunnen gerust wat bikkelen over de manieren die we zien. De reguliere media zou namelijk niet ermee weg komen dat ze bevooroordeeld zijn als we ons bewustzijn over hun onevenwichtigheid wat meer tot actie om zetten. We weten allemaal dat de Telegraaf rechtser is dan de Volkskrant. De Volkskrant wordt gezegd links te zijn. Over het gehele deel van het spectrum zien we toch vaak dat rechtse ideeengoeden, over het algemeen, positiever bevoordeeld worden. Ook de Volkskrant is vaak bevooroordeeld en ook regelmatig jegens de SP. Zo kunnen we ook meteen kijken naar het artikel omtrent de voorzittersverkiezing.

Kappen met Jezelf te Laten Bedonderen

Submitted by hadrian on vr, 11/27/2015 - 17:40

Ik schrijf deze post uit een zekere woede en heeft dus ook een 'rant'-karakter.

De vluchtelingencrisis is inmiddels alweer een tijdje aan de gang. We zien aan de ene kant een opzwaai van racistische en, soms, zelfs fascistische uitingen. In Steenbergen wordt een steen door de ruit van een vluchteling gegooid en een vrouw die opkomt voor de vluchtelingen uitgejoeld. Elders worden hakenkruizen op een winkel getekend. Dit weekend heeft de fascistische Pegida alweer een demonstratie gepland. Daarbij zien we ook nog dat cynische politici gebruik maken van de vluchtelingencrisis om de bezuinigingsagenda te pushen. Vluchtelingen wordt de schuld gegeven van velerlei problemen met de sociale voorzieningen. Het allerergste is echter dat mensen deze propaganda overnemen. De scheuren van de verzorgingsstaat zijn er al decennialang en bezuinigingspolitiek ook. In Engeland begon het in de jaren zeventig toen Callaghan begon te praten met het IMF, in de Verenigde Staten met Carter. In Nederland is het hard op gang gegaan vanaf de vroege jaren negentig met de privatisatierondes. Sinds de lange crisis van de 21e eeuw zijn er nog veel meer bezuinigingen doorheen gegaan. De afbraak van onderwijs en zorg begon vele jaren voor de Syrische burgeroorlog. Aan dit alles hebben de vluchtelingen geen blaam maar blijkbaar is het geheugen van mensen kort. Daarbij is ook het historisch besef van mensen praktisch absent.

Ik zie al weken dat mensen die met recht boos zijn boos worden op de verkeerde groep. Ik zie mensen die belazerd worden van alle kanten. Mensen wiens uitkeringen worden gekort; mensen die in de dwangarbeid worden gestopt; mensen die moeten vluchten voor een imperialistische oorlog; mensen die hun ziektekostenverzekering niet kunnen betalen; mensen wiens huur zo hoog wordt dat ze het niet kunnen betalen; mensen met langdurig zieke kinderen die niets meer kennen dan wanhoop. Ja, allemaal goede redenen om boos te zijn! Maar ik zie ook dat mensen elkaar de schuld geven van alles. Het is nooit eens de kernproblemen die de schuld wordt gegeven. "Het systeem" is veilig omdat wij, de onderkant van de maatschappij, toch alleen maar onderling aan het vechten zijn! De kapitalist en zijn luitenant de politicus lacht zich kapot en graait nog wat meer. En het ergste: jullie weten godverdomme allemaal waar de kapitalisten en politici rijk door worden!

Ervaringen van andere Loonslaven in de Supermarkt: Deel 2

Submitted by hadrian on vr, 11/27/2015 - 14:36

Introductie

Een tijdje terug heb ik een drietal posts gemaakt over het leven als een vakkenvullende loonslaag. Daar heb ik ook gevraagd of anderen hun ervaringen zouden willen delen met mij zodat ik een completer beeld kan scheppen. Afgelopen week heb ik een nieuw bericht ontvangen van een kameraad. Deze kameraad, die graag naamloos wil blijven, heeft ooit in het Noorden des Lands in een Albert Heijn gewerkt.

Radicale Trekjes (Deel 2)

Submitted by hadrian on wo, 11/25/2015 - 15:16

Eerder deze week schreef ik een kritiek op de nieuwe politionele taken die leraren door de PO-raad worden aangemeten. Deze taken rangeren van klasse over 'goed burgerschap' geven tot en met het inschakelen van de politie zelf. Ik vroeg mij daar af of de PO-raad niet wil dat er te snel naar repressie wordt gegrepen in plaats van naar de diepe oorzaken van problematiek rond, zoals zij het noemen, extremisme en radicalisme te kijken. Jihadisme wordt hier gebruikt als een soort stok om kritiek mee tegen te houden. 'Is niet iedereen het er mee eens dat jihadisme slecht is,' hoor ik critici al stellen. Ik geef meermaals aan dat dit het geval is maar dat betekent niet dat een kritiek op het rapport, de onderliggende ideologie, en de methodologiën die gebruikt worden en aangeraden worden niet geleverd mag worden. Sterker nog, als we problemen als jihadisme opgelost willen zien worden is een zeer kritische houding ten opzichte van rapporten zoals die van de PO-raad noodzaak. Hieronder ga ik dan ook in op de manier waarop juist dit rapport de onvrede in de maatschappij wil verdrukken om de staatsideologie veilig te stellen.

De Discussie die Gevoerd Dient te Worden

In het Metro-artikel wordt een hele wijze zinsnede herhaald: "een kind is te beïnvloeden." Een kind is voornamelijk bezig om 'geinstalleerd' te worden in de samenleving. Dat betekent dat een kind bezig is om uit te vogelen hoe deze samenleving werkt. Een jong kind vindt het bijvoorbeeld gek dat je moet betalen voor je eten en onderdak. Helaas kunnen kinderen beïnvloed worden om dit als normaal te gaan beschouwen. Mensen zijn dan ook erg maakbaar en juist in deze maakbaarheid zit een belangrijk argument voor het Anarchisme. De hypothetische 'oorlog van allen tegen allen' wordt gemaakt juist door het systeem waarin wij, als kinderen, opgroeien. De geschiedenis van de mensheid in het geheel, en arbeidsstrijd in het bijzonder, geeft vele voorbeelden van wederzijdse hulp waar juist de solidariteit doet zegevieren. Dit gaat niet alleen in tegen de 'oorlog van allen tegen allen' maar ook tegen de manier dat wij geinstalleerd worden in onze samenleving. Zeker in de kapitalistische samenleving heerst de ideologie van de competitie en zolang wij dat aanhouden in onze sociale relaties zijn wij dan ook zwak. Juist wanneer we gaan samenwerken staan we sterk en kunnen we effectief ageren tegen het onrecht dat ons aangedaan wordt door het kapitalisme. Dat idee wordt trouwens ook als radicalisme weggezet door de staat. Dat is ook logisch, het is de rol van de staat om de machtshebbers, waaronder de kapitalisten, machtig te houden. Het is nuttig voor de machtshebbers dat we competitief zijn omdat we dan ge-atomizeerd zijn in aparte en individuele eenheden die niet tezamen zullen opkomen voor ons recht. Dat is dan ook wat het burgerschap impliceert: ga naar de rechter met je advocaat maar ga vooral niet de straat op met je kameraden!