Vakbond

Taal
Nederlands

Vertaling: Bangladeshi bazen ontslaan honderden kledingwerkers na staking

Submitted by hadrian on wo, 01/23/2019 - 15:00

Introductie

Deze tekst komt van de World Socialist Web Site, een distributie van de vierde Internationale, een internationaal samenwerkingsverbond van Trotskistische partijen. Deze vertaling is gemaakt met de aanname dat de WSWS dit als 'fair use' accepteert. Mocht dit niet het geval zijn, hoor ik het graag.

De tekst kan wat onduidelijk zijn. Het origineel springt heel erg van de hak-op-de-tak en geeft op veel punten net iets te weinig informatie. Bij het vertalen heb ik het naar beste inzicht geprobeerd wat duidelijker te maken, maar dat is niet overal gelukt. Heel veel details zijn dus nog open voor interpretatie. Desalniettemin is de strekking van het artikel duidelijk. Het gaat om een arbeidsconflict in Bangladesh waar arbeiders lijnrecht tegenover staat en kapitaal waarbij de laatste twee elke onderhandse strategie uit het boekje gebruiken. Deze strategien waren ook in Nederland ooit heel normaal, in sommige Europese landen nog steeds. Tegenwoordig wordt er in Nederland niet zoveel meer buitenwettelijk geprotesteerd. Zou dit wel gebeuren, keren deze strategien ongetwijfeld ook weer terug.

Vertaling: (Tunesie) De Algemene Staking van 17 Aangehouden

Submitted by hadrian on vr, 01/18/2019 - 12:50

Introductie

Het blijkt dat het werkende leven het erg lastig kan maken om originele artikelen te schrijven. Er is weinig tijd over, en het tekort aan energie aan het eind van de dag laat weinig plek over om aan een artikel te gaan zitten. Vaak blijven artikelen halfgeschreven liggen. Wel mis ik het regelmatig plaatsen van artikelen. Een tijd geleden heb ik een aantal 'google alerts' ingesteld, in de hoop informatie te krijgen over sociale strijd om de hele wereld heen. Als ik de tijd heb, zal ik artikelen die interessant zijn vertalen naar het Nederlands, en ze op die manier onder de aandacht brengen. Mijn hoop is op die manier weer wat te kunnen bijdrage aan het klassenbewustzijn, dat uiteraard anti-nationalistisch - en dus globaal - dient te zijn.

Hieronder een persbericht van de Tunesische vakbond UGTT (Origineel). Het artikel was vermoedelijk uit het Arabisch vertaald, en de kwaliteit Engelse vertaling was soms ambigu. Ik heb mijn best gedaan om deze ambiguiteit op te lossen, maar het kan zijn dat er wat verloren is gegaan in de dubbele vertaling.

Het einde van de AVV?

Submitted by hadrian on zo, 02/21/2016 - 16:49

 

Introductie: Wat is de AVV

Dinsdag 9 februari heeft de tweede kamer gestemd over een aantal moties omtrent 'Algemeen Verbindend Verklaringen' (AVV). Een AV-Verklaring kan worden afgegeven op bepaalde onderdelen van branche-CAOs. Wanneer een branche-CAO wordt afgesloten betekent dit dat alle ondernemers die aangesloten zijn aan de ondernemersbonden die met de onderhandelingen hebben meegedaan ook die CAO moeten doorvoeren onder hun arbeiders. Ondernemers die echter niet bij een ondernemersbond, of bij andere ondernemersbonden, zijn aangesloten hoeven die CAO niet na te leven. Dat betekent dat de al minimale bescherming die een CAO biedt niet voor alle arbeiders in die branche geldend hoeft te zijn tenzij er een AV-verklaring op deze CAO geldt.

AVVs verruimen daarmee de minimale bescherming van de branche-CAOs naar alle arbeiders in die branche. CAOs en AVVs zijn natuurlijk onderdeel van de Nederlandse poldercultuur. CAOs worden gebruikt om de relaties tussen ons, de onderkant van de maatschappij, en hun, de rijken te controleren. Met controleren bedoelen we hier voornamelijk gematigden van ons maken. Het is immers toch een 'nette afspraak' gemaakt door 'rechtmatige onderhandelingspartners,' en dan gooien ze er nog een sausje bureaucratentaal over heen om ons het idee te geven dat we helemaal minderwaardig zijn. CAOs bieden ons wat minimale beschermingen omtrent, bijvoorbeeld, loon. AVVs bieden dan meer mensen die minimale beschermingen. Die bescherming is voor ons broodnodig, letterlijk.