Complot Theoriën

Taal
Nederlands

Welke Vlag Droegen Ze?

Submitted by hadrian on za, 07/16/2016 - 18:44

Introductie

Er is weer een wereldgebeurtenis geweest die al onzer aandacht heeft kunnen trekken. Voor sommigen was de gepoogde staatsgreep in Turkije een klein lichtpuntje hoop, de Black Rose federation (Engelstalige link) gaf al vrij snel aan dat Erdogan en het leger praktisch een pot nat zijn. De signalen die we al jaren uit Turkije krijgen - gefilterd door een media die afwisselend zeer negatief en positief zijn tegenover dat land, afhankelijk van de noodzakelijkheden van Westerse politiek - bieden ons weinig goede hoop. Na enkele uren bleek de staatsgreep mislukt en kon Erdogan - die nu waarschijnlijk een soort volksheld wordt die het leger heeft weten te verslagen - triomfantelijk terugkeren in Istanbul. Stemmen voor de doodstraf zijn al opgegaan en Erdogan lijkt het voorbeeld van Stalin uit de late jaren dertig op te volgen.

Bij dit soort wereldgebeurtenissen lijken er toch altijd een groep te zijn die meteen de schuld probeert te leggen bij verschillende actoren. Zo ging er al vrij vroeg een gerucht dat deze staatsgreep ge-ensceneerd was door Erdogan zelf om, op die manier, hernieuwe legitimatie te verkrijgen voor zijn schrikbewind. Een andere optie die geopperd werd is dat hij van de poging wist en hier vrij weinig tegen gedaan heeft. Weer anderen geven de 'usual suspects' de schuld: CIA, Mossad, Zionisten, de New World Order, en ga zo maar door. Dit soort vingertjesgewijs gebeurt tegenwoordig bij elke grote wereldgebeurtenis die onze aandacht trekt, van de bomaanslagen door Daesh, tot het instorten van de torens in New York, tot aan deze staatsgreep. Het wordt echter tijd om hiermee te stoppen, en naar oplossingen te kijken.

Vindt het Algemeen Dagblad jou een sektelid of een criminele sekte-leider?

Submitted by hadrian on do, 12/03/2015 - 16:37

Introductie

Afgelopen woensdag werd ik op een artikel in het Algemeen Dagblad gewezen omtrent complotdenkers. Na het artikel snel te skimmen kwam ik er snel achter dat een gerichte kritiek erg welkom is. Het artikel is geschreven naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en de daaropvolgende combinatie van kritische vragen en minder kritische complottheoriën en probeert een analyse te geven over hoe complotdenkers werken. Het artikel lijkt voornamelijk te zijn geschreven naar mensen die zelf voornamelijk de Nederlandse staatsideologie aanhangen. Dat wil zeggen, mensen die op zijn minst geloven dat het huidige parlementaire democratische systeem goed werkt, geloven dat het huidige kapitalistische systeem op zijn minst hoort te bestaan en op zijn ergst ook nog eens goed zou zijn, en geloven dat we mensenrechten dienen te hebben maar dat deze aan banden mogen worden gelegd voor onze vermeende veiligheid. Complotdenkers zijn mensen die dit niet meer aanhangen.

De Titel

Ten eerste valt er blaam op de titel. Het wordt als een citaat gegeven: 'complotdenkers zijn vaak echte sekteleiders.' Als we verder in het artikel kijken is dit een citaat van Jan Willem Nienhuys, de secretaris van de stichting Skepsis. Deze stichting zegt een kritische blik te werpen op "buitengewone beweringen, pseudo-wetenschappelijke theoriën, dubieuze therapiën, en paranormale overtuigingen." Die kritische blik is op zich nodig, zeker in de internetmaatschappij waar een 'hoax' in razendsnel tempo door de wereld verspreid kan worden. Een radicale scepsis, zoals Peter Storm het noemt, is van grote noodzaak om de leugens en waarheden van elkaar te scheiden. De titel van dit artikel geeft al een goede indicatie over de noodzaak voor zulks een radicale scepsis. Er wordt hier bijna een algehele generalisatie gemaakt over complotdenkers die 'vaak echte sekteleiders' zouden zijn. 'Vaak' impliceert dat het een meerderheid zou zijn waarbij ik toch heel snel vraagtekens ga zetten bij de geloofwaardigheid van deze claim. Om een leider te zijn heb je, in mijn optiek, toch ook echt ondergeschikten nodig. Als er een groen persoontje zou landen in mijn achtertuin en mij vraagt hir naar mijn leiders te brengen dan kan ik gerust claimen dat ey die al gevonden heeft. Toch ik heb, hoop ik, echt geen ondergeschikten. Ik vertegenwoordig niemand en niemand heeft mij een volmacht gegeven om wat voor beslissing dan ook te maken over hir leven. Mijn radicale scepsis vraagt zich dan ook meteen af hoe het mogelijk is om een groep te hebben waarbij het merendeel de leider is binnen die groep. Er wordt immers geimpliceerd dat complotdenkers onderdeel zijn van (een) sekte(s).