Anarchisme

Taal
Nederlands

Alles gaat kapot, wat kan jij doen?

Submitted by hadrian on zo, 08/14/2016 - 21:53

 

Introductie

In Turkije is het schrikbewind van Erdogan inmiddels zo openlijk dat niemand meer kan ontkennen dat we hier met een totalitaire dictatuur te maken hebben. In de Verenigde Staten staat de bevolking voor de keuze tussen een incompetente oorlogszuchtige haatpredikant en een andere incompetente oorlogszuchtige haatpredikant. In Europa komen terroristische aanslagen inmiddels bijna wekelijks voor. Van een samenleving kunnen we duidelijk niet meer spreken of, als we dat nog willen doen, kunnen we denk ik het beste stellen dat de samenleving lijdt aan een kankergezwel dat terminaal lijkt te zijn. Als het niet de wederzijdse haat is die vanuit de gevestigde media en politici opgewakkerd wordt, dan is het wel de doordravende economische depressie en diens desastreuze effecten voor de armen - want het zijn immers nooit de rijken die eens moeten inbinden. Het grote milieuprobleem is inmiddels op de achtergrond geraakt, maar is daarmee niet minder gevaarlijk geworden.

We leven dan ook in een wereld waar de angst als enige emotie overblijft. Solidariteit met elkander is vrijwel verdwenen en de kanker is daar zelfs zo ver doorgedrongen dat sommigen durven te beweren dat solidariteit door de regering kan en moet worden bemiddeld. Niets is minder waar, solidariteit sterft namelijk bij dwang. Solidariteit kan alleen uit onszelf komen. Het is een vorm van verzet tegen economisch en gewapend geweld omdat het zich tegen al het geweld en dwang keert. Het is de vorm van verzet die nu, als meer dan ooit, absolute noodzaak is geworden. De tijd om tegen bezuinigingspolitiek te protesteren is voorbij, de welvaartsstaat en het kapitalisme zijn stervende. We kunnen natuurlijk weg blijven kijken en hopen dat op magische wijze de politici, die al honderden jaren hebben bewezen geen heilstaat te kunnen brengen, alles redden. Dat is een droom die een nachtmerrie teweeg zal brengen. We moeten echter wel de samenleving organiseren, we kunnen immers niet zonder elkander overleven. Het wordt dus tijd om op elkaar te vertrouwen, en dat kan alleen als we eerst op onszelf leren te vertrouwen.

Labels

Spanje en de Wereld

Submitted by hadrian on ma, 07/04/2016 - 18:42

Het is thans bijna tachtig jaar geleden dat de dictator Franco de macht heeft geprobeerd te grijpen in Spanje. In tegenstelling tot Hitler, Mussolini, en Dollfuss kreeg Franco hevige tegenstand. De komende paar weken zullen we ongetwijfeld een grote hoeveelheid artikelen op Anarchistische webpaginas zien verschijnen omtrent de Spaanse Burgeroorlog en, veel belangrijker, de revolutie die in het achterland werd doorgevoerd.

Marius Jacob -- Waarom ik een Inbreker Was?

Submitted by hadrian on ma, 05/09/2016 - 13:50

In de laat 19e en vroeg 20e eeuw waren er enkele mensen die, om politieke redenen, inbraken en andere illegale activiteiten pleegden. Een van hen was Marius Jacob die, toen hij voor het gerecht belande in 1905, zijn redenen heeft uitgelegd in een tekst die zeker de moeite waard is. Een Nederlandse vertaling:

Het einde van de AVV?

Submitted by hadrian on zo, 02/21/2016 - 16:49

 

Introductie: Wat is de AVV

Dinsdag 9 februari heeft de tweede kamer gestemd over een aantal moties omtrent 'Algemeen Verbindend Verklaringen' (AVV). Een AV-Verklaring kan worden afgegeven op bepaalde onderdelen van branche-CAOs. Wanneer een branche-CAO wordt afgesloten betekent dit dat alle ondernemers die aangesloten zijn aan de ondernemersbonden die met de onderhandelingen hebben meegedaan ook die CAO moeten doorvoeren onder hun arbeiders. Ondernemers die echter niet bij een ondernemersbond, of bij andere ondernemersbonden, zijn aangesloten hoeven die CAO niet na te leven. Dat betekent dat de al minimale bescherming die een CAO biedt niet voor alle arbeiders in die branche geldend hoeft te zijn tenzij er een AV-verklaring op deze CAO geldt.

AVVs verruimen daarmee de minimale bescherming van de branche-CAOs naar alle arbeiders in die branche. CAOs en AVVs zijn natuurlijk onderdeel van de Nederlandse poldercultuur. CAOs worden gebruikt om de relaties tussen ons, de onderkant van de maatschappij, en hun, de rijken te controleren. Met controleren bedoelen we hier voornamelijk gematigden van ons maken. Het is immers toch een 'nette afspraak' gemaakt door 'rechtmatige onderhandelingspartners,' en dan gooien ze er nog een sausje bureaucratentaal over heen om ons het idee te geven dat we helemaal minderwaardig zijn. CAOs bieden ons wat minimale beschermingen omtrent, bijvoorbeeld, loon. AVVs bieden dan meer mensen die minimale beschermingen. Die bescherming is voor ons broodnodig, letterlijk.

Wederzijdse Hulp

Submitted by hadrian on za, 10/31/2015 - 12:25

In  het klassieke werk Wederzijdse Hulp gaat Peter Kropotkin, een van oorsprong Russische Anarchist, in op een veelal vergeten onderdeel van de evolutionaire geschiedenis. In plaats van de "oorlog van allen tegen allen" die Thomas Hobbes zich voorstelde en waar het Malthusiaans Darwinisme op doorbouwt stelt Kropotkin dat wederzijdse hulp een belangrijke factor is in onze evolutie. Zonder wederzijdse hulp, zo zegt Kropotkin, worden soorten zwak en zijn ze gedoemd uit te sterven.