Oromo

Taal
Nederlands

De Situatie in Ethiopië (Deel 3)

Submitted by hadrian on di, 08/30/2016 - 13:22

Introductie

In het eerste deel van deze serie heb ik de politieke situatie in Ethiopië enigsinds uitgewijd. In het tweede deel ben ik ingegaan op de economische veranderingen waarbij het land in principe geforceerd omgevormd wordt tot een kapitalistische staat. Dit artikel zal kort de internationale positie van Ethiopië belichten.

Diplomatieke Slavernij

Na het einde van de burgeroorlog tegen het Derg-regime is Ethiopië opgedeeld in twee landen. Het grootste deel bleef Ethiopië maar het nieuwe buurland Eritrea splitste zich af van dit land. Tegen het einde van de 20e eeuw is er nog een grensconflict geweest waarbij Eritrea onder andere het Oromo Bevrijdingsfront in Ethiopië steunde. Tijdens de huidige protesten wordt door de Ethiopische regering ook gesteld dat Eritrea die protesten steunt om Ethiopië zo instabiel te proberen maken. Of dit wel of niet waar is veranderd natuurlijk niets aan de legitimiteit van de strijd van de Oromo. Daarenboven valt er natuurlijk geen protest te steunen zonder dat er structurele problemen in een land zijn.

De Situatie in Ethiopië (Deel 2)

Submitted by hadrian on wo, 08/17/2016 - 21:41

Introductie

In het eerste deel heb ik het gehad over de complexe politieke situatie in Ethiopië. Deze situatie is natuurlijk intiem verbonden met de economische situatie. De best-bedoelde politieke experimenten kunnen vallen of staan met de economische realiteit. Hoewel het Ethiopische experiment waarschijnlijk louter en alleen op basis van de dominantie van één partij al zou falen zijn er ook grote economische veranderingen aan de gang. Het Tigraiaanse Volksbevrijdingsfront (TPLF), die de facto de heersende partij in het land is, noemt zichzelf Marxistisch maar ze zijn een belangrijk idee uit het Marxisme vergeten en wel dat de klassenstrijd de grote motor van de geschiedenis is geweest. Een van de aanleidingen van de huidige protestgolven, die overigens in 2015 al begon, is dan ook de klassenstrijd in Ethiopië.

Economische Veranderingen

Ethiopië, net als veel landen in de regio, heeft een landbouweconomie. Koffie is het belangrijkste exportproduct gevolgd door sesamzaad. Grofweg 85% van de arbeidersbevolking werkt in de landbouw, 10% werkt in de dienstensector, en slechts 5% in industrie. Ter vergelijking werkt slechts 4% van de Nederlandse arbeidersbevolking in de landbouw (Bron: Ethiopië,, Nederland). Waar Nederland belast is met een zeer ontwikkelde vorm van kapitalisme, wat ook een zeer technisch ontwikkelde landbouw betekent, zit Ethiopië in veel vormen nog in een vroege ontwikkeling van het kapitalisme. Op zich kan een land, onder bepaalde omstandigheden, lange tijd overleven zonder zulks een ontwikkeling door te maken maar het Ethiopische Revolutionair-Democratische Volksfront (EPRDF) heeft sterk ingezet op grote economische groei.In cijfers zijn ze hierin zeer effectief gebleken, maar die cijfers verdoezelen de dagelijkse realiteit waar de mensen mee te maken hebben.

De Situatie in Ethiopië (Deel 1)

Submitted by hadrian on di, 08/16/2016 - 03:28

Introductie

Zelfs de NOS is wakker geworden tot het feit dat er een gigantische protestgolf door Ethiopië trekt. Dat is ook niet gek, aangezien er meer dan honderd mensen zijn vermoord door de Ethiopische regering. Het artikel van de NOS mist, zoals we inmiddels wel gewend zijn, elke vorm van analyse over de redenen of de achtergrond van de protesten. Er wordt alleen kort even vermeld dat er een grensconflict is tussen de Amhara en de Tigray. De situatie in Ethiopië is echter vele malen complexer, en zeker een analyse waard.

Politieke Etniciteit

Ethiopië is het enige land in Afrika wat eigenlijk nooit gekoloniseerd is geweest. Italië probeerde dit voor het eerst tijdens de wedloop om Afrika maar is destijds verslagen. Vier decennia later probeerde Mussolini het nogmaals en ditmaal, mede door het gebruik van mosterdgas, werden de Ethiopiërs overwonnen. De overlevering verteld ons dat Haile Selassie, destijds de keizer, de wereld nog waarschuwde met de profetische woorden: "vandaag zijn wij aan de beurt. Morgen zullen jullie aan de beurt zijn."