Vertaling: (Spanje) CNT roept op tot 24-uurs feministische algemene staking op 8 Maart

Submitted by hadrian on do, 01/24/2019 - 14:12

Introductie

De tekst hieronder is een vertaling van een verklaring van de CNT in Spanje. Dit zijn twee anarcho-syndicalistische vakbonden, de eerste bekend van diens rol in de Spaanse Revolutie. De tekst die ik vertaald heb is zelf al een vertaling, bij onduidelijkheden heb ik de Spaanse tekst ernaast gehouden om te proberen de originele betekenis te achterhalen.

CNT roept op tot 24-uurs feministische algemene staking op 8 Maart

De Nationale Confederatie van de Arbeid (CNT) roept tot een feministische algemene staking op. Dit gebeurt in reactie op de oproep van de feministische beweging en in lijn met de principes van de organisatie. De staking wordt uitgeroepen voor 24 uur en in alle sectoren zodat iedereen de wettelijke garanties heeft om de staking te steunen.

Bijna een jaar na de historische 8M staking van 2018, waar miljoenen gemobiliseerd werden ter verdediging van vrouwenrechten, zijn de redenen van die staking nog steeds compleet valide.Vrouwen blijven last hebben van de kapitalistische en patriarchale samenleving waarin hun basisrecht om niet gediscrimineerd te worden keer op keer wordt geweigerd.

Om in een meer rechtvaardige en egalitaire samenleving te kunnen leven zal het geweld tegen vrouwen thuis, op straat, en op het werk moeten worden aangepakt.

De CNT, als vakbond, heeft dagelijks te maken met de arbeidsdiscriminatie waar vrouwen aan lijden. De wetgeving noch rechtbanken verdedigen de rechten van vrouwen op op gelijke voorwaarden als hun mannelijke collegas te werken.

Onder de problemen waar vrouwen in hun werkomgeving mee te maken hebben vallen abusievelijke contracten, een tekort aan effectieve hulpmiddelen om hetzelfde salaris voor taken van dezelfde waarde te garanderen, niet erkende ziekten die bij gefeminiseerde sectoren horen, aanranding en sexueel geweld.

Gezien deze realiteit roept de CNT de gehele arbeidersklasse op tot een feministische algemene staking op 8 Maart. Onder de eisen vallen het het verwijderen van het directe en indirecte loongat, het verwijderen van obstakels in de toegang tot arbeid en de mogelijkheid tot promotie (de plakkerige grond en het glazen plafond), maatregelen voor een betere balans tussen het werk en familieleven, het verwerpen van de pensioenwet waar slechts 23% van de vrouwen vanaf 65 op pensioen kunnen, en een einde aan alle discriminatie thuis en op het werk.

Zoals afgelopen jaar staat de CNT achter de feministische beweging en zal samen met andere sociale groepen en organisaties waar zorg erkend, gewaardeerd, en gedeeld wordt.

De CNT keert zich tegen alle onderdrukking. De 8M zal bijdragen aan de kracht en het succes van deze oproep.

Permanent secretariaat van het confederale comité

Korte notities bij de tekst

Het artikel heeft het over een gelijk salaris voor taken van dezelfde waarde. Dit is een aparte oproep voor een anarchistische vakbond, aangezien Kropotkin al aangaf dat de waarde van een taak niet is te bepalen. Daarnaast opent de tekst hier ook wijd de deur voor argumenten omtrent verschillen tussen vrouwen en mannen, of zelfs tussen individuen.

De tekst vermeld dat org erkend, gewaardeerd, en gedeeld dient te worden. Ik vindt dit het belangrijkste stuk van deze tekst, aangezien dit inderdaad in het kapitalisme niet gebeurt. Zorg wordt nog steeds veel kosteloos gegeven, zeker door vrouwen. Van moederschap tot hulp aan ouderen. De banen hieromheen zijn grotendeels gefeminiseerd. Doktoren zijn hier een beetje de uitzondering, daar zijn ook veel mannen in actief. Doktoren zijn ook niet verantwoordelijk voor de directe zorg, dat is de taak van de verpleegkundigen - ook een gefeminiseerd beroep. Sommige doktoren zijn wel goed in zorg, maar hun hoofdtaak is het diagnostiseren van problemen en het aandragen van oplossingen. De waarde van zorg wordt in de samenleving vrij weinig erkend, en zorg is steeds vaker alleen met een prijskaartje toegankelijk. Het zorgen voor familie en vrienden wordt juist steeds meer gezien als een last. Het gekke is dat mensen die zorgbehoevend zijn hier soms een betaalde dienst prefereren omdat ze familie en vrienden niet tot last willen zijn. Zorgen voor elkaar is natuurlijk en normaal; een maatschappij waar dit gemonetiseerd wordt en als een last wordt beschouwd kan alleen maar als ziek worden beschreven.

Flattr this