Welke Vlag Droegen Ze?

Submitted by hadrian on za, 07/16/2016 - 18:44

Introductie

Er is weer een wereldgebeurtenis geweest die al onzer aandacht heeft kunnen trekken. Voor sommigen was de gepoogde staatsgreep in Turkije een klein lichtpuntje hoop, de Black Rose federation (Engelstalige link) gaf al vrij snel aan dat Erdogan en het leger praktisch een pot nat zijn. De signalen die we al jaren uit Turkije krijgen - gefilterd door een media die afwisselend zeer negatief en positief zijn tegenover dat land, afhankelijk van de noodzakelijkheden van Westerse politiek - bieden ons weinig goede hoop. Na enkele uren bleek de staatsgreep mislukt en kon Erdogan - die nu waarschijnlijk een soort volksheld wordt die het leger heeft weten te verslagen - triomfantelijk terugkeren in Istanbul. Stemmen voor de doodstraf zijn al opgegaan en Erdogan lijkt het voorbeeld van Stalin uit de late jaren dertig op te volgen.

Bij dit soort wereldgebeurtenissen lijken er toch altijd een groep te zijn die meteen de schuld probeert te leggen bij verschillende actoren. Zo ging er al vrij vroeg een gerucht dat deze staatsgreep ge-ensceneerd was door Erdogan zelf om, op die manier, hernieuwe legitimatie te verkrijgen voor zijn schrikbewind. Een andere optie die geopperd werd is dat hij van de poging wist en hier vrij weinig tegen gedaan heeft. Weer anderen geven de 'usual suspects' de schuld: CIA, Mossad, Zionisten, de New World Order, en ga zo maar door. Dit soort vingertjesgewijs gebeurt tegenwoordig bij elke grote wereldgebeurtenis die onze aandacht trekt, van de bomaanslagen door Daesh, tot het instorten van de torens in New York, tot aan deze staatsgreep. Het wordt echter tijd om hiermee te stoppen, en naar oplossingen te kijken.

Ontkenning

Complot-theoriën van plausibele tot compleet van de pot gerukte aard kom je tegenwoordig dus binnen een half uurtje wel tegen. Echter zijn deze theoriën nooit gericht op het vinden van oplossingen van wereldproblemen. Zo zien we bij de Truthers de onderliggende aanname dat, als de aanslagen op het WTC in New York niet door Al-Qaeda zou zijn gepleegd, dat dan de oorlogen in Afghanistan en Irak niet legitiem zouden zijn geweest. De keerzijde daarvan is natuurlijk dat die oorlogen wel legitiem zouden kunnen zijn. Dan hebben we het dus over zo'n 160.000 tot 180.000 doden die legitiem vermoord zouden kunnen zijn alleen al in Irak - aldus de onderliggende aanname van de Truthers. Dat de oorlog in Afghanistan en Irak waarschijnlijk te doen had met olie (Engelstalige link) wordt buiten kijf gelaten. Op deze manier worden de economische belangen die met deze oorlog gemoeid zijn genegeerd en wordt dus het imperialisme in bescherming genomen.

Ook bij elke terroristische aanslag sinds 9/11 zien we steeds meer mensen die lijken te geloven dat deze aanslagen zogenaamde 'false flag' aanvallen zijn. Dat wil zeggen, aanslagen worden gezegd te zijn gepleegd door lokale actoren in opdracht van de regering met als doel om de repressie kracht bij te zetten. Dat repressie na elke terroristische aanval weer een tandje hoger gaat is waar. Regeringen wereldwijd zijn al jaren bezig om politiemachten te militariseren en de bevolking onder steeds groter toezicht te zetten. Dat is ook niet gek in een wereld van kapitalisme in terminaal verval. Als regeringen niet voorbereiden op massale opstanden, dan zouden ze nog maar eens zeer snel hun macht kwijt kunnen raken. Zo zien we nu in Frankrijk al gigantische protesten waar de regering met moeite grip op krijgt. Zonder een sterke politie- en legermacht zouden deze mensen al lang vergaande economische en sociale veranderingen teweeg hebben kunnen gebracht.

Repressie is dus nodig voor regeerders en kapitalisten. Dat betekent echter niet dat elke terroristische aanval automatisch door hen is georganiseerd. De onderliggende aanname van veel complot-theoristen lijkt dan ook het idee te zijn dat mensen geen 'agency' hebben en dat grote en pakkende wereldgebeurtenissen altijd worden gepland en betaald door, bijvoorbeeld, een New World Order organisatie. Degenen die elke terroristische aanval meteen als 'false flag' neerzetten ontkennen het feit dat mensen ook simpelweg deze maatschappij gebouwd op wederzijdse competitie en racisme zijn gaan haten. Europese samenlevingen - als we ze nog zo kunnen noemen, er is niet veel samen in onze levens meer over - zijn gebouwd op interne vijandigheid tussen verschillende groepen waarbij een groep dominant is en andere groepen in meer of mindere mate gemarginaliseerd. Wanneer je echter structureel wordt uitgesloten in de samenleving omdat je, bijvoorbeeld, het verkeerde geslacht of de verkeerde huidskleur hebt dan is het niet gek om een hekel te krijgen aan die samenleving. Hoewel die gevoelens bij het overgrote meerendeel van de mensen niet omvormt in actieve haat, is het ondenkbaar dat dit bij niemand gebeurd. Zo zien we dat bijvoorbeeld België, een land met een extreem-rechtse partij aan de macht, ook de grootste donor van voetvolk aan Daesh is (Engelstalige link). Het lijkt er dus zeer sterk op dat de ergste nachtmerrie van extreem-rechts - het Islamisme in Europa - een product is van hun eigen racisme. Complot-theoristen leggen echter consistent de schuld van terorristische aanslagen bij onzichtbare touwtjestrekkers en onttrekken daarbij onze samenleving van elke vorm van verantwoordelijkheid. Niet alleen wordt het imperialisme, maar dus ook het racisme in onze samenleving in bescherming genomen.

Nou komen we bij de staatsgreep in Turkije aan waar binnen een uur al het eerste gerucht van een 'false flag' de rondte deed. Ditmaal zou Erdogan de staatsgreep zelf hebben georganiseerd om zo, als overwinnaar op het leger, verregaande zuiveringen door te voeren in Turkije. Op zich geen gekke theorie, aangezien de effecten van Erdogan's overwinning inderdaad een zuivering lijkt te zijn. Toch moeten we ons afvragen of het wel nuttig is om ook hier weer meteen een serie complot-theoriën achter te zoeken want wat maakt nu echt het verschil tussen een 'false flag' staatsgreep die gepland was te falen, en een daadwerkelijke staatsgreep die niet gelukt is? Zouden de mensen die nu vanwege politieke verschillen met Erdogan uit hun functie getrokken worden beter af zijn onder een van de twee mogelijkheden? Nee. Zouden de onderdanen der Sultan die hun leven nu nog minder zeker zijn beter af zijn onder een van de twee mogelijkheden? Nee. Erdogan heeft gewonnen en zal zijn schrikbewind uitbreiden, dat is de enige realiteit die er toe doet.

Conclusie

Er gaan teveel complot-theoriën de rondte binnen korte tijd na wereldgebeurtenissen. Veel van deze complot-theoriën nemen, bewust of onbewust, grote maatschappelijke problemen in bescherming. Veel van deze problemen hebben zelf een belangrijke invloed op de daadwerkelijke gebeurtenissen en moeten daarom aangepakt worden. Racisme is een concreet probleem waar we in het hier en nu aan kunnen werken. Dat is een manier om 'agency' te nemen en daadwerkelijk in te gaan tegen het globale kapitalisme waar racisme immers een belangrijke steunpilaar van vormt. Het niet meer vermoorden van honderdduizenden mensen omwille van de olie is ook een zeer concrete oplossing die ongetwijfeld zeer veel positieve effect gaat hebben en dat is ook iets waar wij in het hier en nu aan kunnen strijden. Waar is de daadkrachtige anti-militaristische beweging waar juist veel Nederlanders pioniers en voorvechters van waren!? De oorlog in Afghanistan en Irak was immers fout, wie er ook achter 9/11 zaten. De repressie na elke terroristische aanslag is fout, wie er ook achter die aanslag zat. De repressie door Erdogan is fout, wie er ook achter die staatsgreep zat.

We leven in een wereld die enorm snel veranderd. Het vervallend globaal economisch systeem zorgt voor gigantische verschuivingen van macht waarbij wij, de onderdanen, altijd het grootste risico lopen. Wie er precies achter dit soort aanslagen zitten kunnen we beter aan historici overlaten. Wij moeten nu op de gebeurtenissen in de wereld reageren en elke oorlog en elke repressie zou voor ons verkeerd moeten zijn. Dat zijn immers slechts onderdelen van de klassenstrijd die tegen ons gevoerd wordt - en iedere keer dat wij racisme, seksisme, imperialisme, of wat voor onderdrukking dan ook ook maar het allerminst in bescherming nemen steunen wij alleen maar de heersende klassen in hun strijd tegen ons.

Flattr this